Arnhem Zuid - Huissen

Deze paal, van dezelfde makelij als de vorige, is in 1986 neergezet, aan de Ir. Molsweg, waar de grens met Huissen de weg kruist (200m zuidelijk van de Pleijweg).
De paal heeft aan de ene zijde de Arhem 750 beeltenis en is aan de andere zijde gesierd met de Huissense zwaan. Het wapen is afgeleid van het oudste wapen van Kleef. In 1348 verkreeg Huissen stadsrechten van de hertogen van Kleef. Op zegels uit de middeleeuwen kwam de zwaan al voor en werd het schild gedekt met een stedenkroon.
De zwaan vindt zijn oorsprong in de Lohengrinzwaan. Ter onderscheiding van het Kleefse wapen is de zwaan gedraaid. De kleuren waren de oude Rooms-Duitse kleuren en werden door de meeste Kleeflandse steden gevoerd. De zwaan komt voor op de zegels en munten van de stad.
Vanaf 1242 is Huissen bekend als een plaats waar de graven van Kleef tol hieven. Rond 1319 verhief Dirk IX van Kleef Huissen tot stad.Vanaf 1609 behoorde de stad tot Brandenburg en vanaf 1701 tot Pruissen. Het was de meest westelijke stad van Pruissen. Pas in 1816 werd het grondgebied bij Nederland gevoegd.