De derde in de rij en de enige Renkumse paal in originele staat.
Deze paal staat op de rijksmonumentenlijst. De stichting voor Heemkunde in de Gemeente Renkum streeft er al jaren naar om de andere Renkumse palen ook op de monumentenlijst te krijgen.
De laatste van de 5 Renkumse palen staat vlak bij de spoordijk. De pol heeft een kroon van brandnetels. Jarenlang heeft de paal gebroken langs het fietspad gelegen, maar sedert 2002 is hij weer in ere hersteld op een nieuwe pol. Gezien de brandnetels is de grond voor de pol een beetje te voedingsrijk geweest.

Over de laatste 5 palen heeft Ron Moerenhout een artikel gepubliceerd in "Schoutambt en Heerlijkheid", de periodieke uitgave van de heemkundevereniging Renkum (Jaargang 17, nr.2, 2003).